Arantxa Reus
Atirate ao rio
Imagen corporativa para un restaurante tradicional en Almada, Lisboa.
En colaboración con Juan Chito


Imatge corporativa per a un restaurant tradicional en Almada, Lisboa.
En colaboració amb Juan Chito


Corporate identity for a traditional restaurant in Almada, Lisboa.
In collaboration with Juan Chito